Còn mở

WordPress: Define New Shipping Option/Class

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $39 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

We currently have 2 active shipping rates/classes. Free Shipping and Flat Rate £29.95. We also have a variable that ensures any order over £150 is automatically free shipping.

We now need a new third shipping class set to Flat Rate £[url removed, login to view], that we can assign to particular products.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online