Đã hoàn thành

WordPress Installation under Plesk

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Webiots với giá $50 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I have a PVS hosting our website. Recently I added Wordpress under Plesk in order to redesign the website using WordPress themes. When I installed Wordpress using Plesk latest version running in a Windows 2012 server, our website stopped functioning and I had to restore it to get it running again.

Wordpress installation states ... "Your first WordPress instance on a domain will be installed in your website root by default.".

I need a freelancer to resolve this issue such that our current website will still run and we can develope new websites using WordPress under Plesk.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online