Đã hoàn thành

Wordpress Database Expert Required

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TakeReal với giá $150 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I need to someone to fix an issue with my wordpress database which is causing site to hang and crash. Here is part of the issue

| localhost | nameofdatabase | Query | 3194 | Copying to tmp table | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS [url removed, login to view] FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON ( [url removed, login to view] = wp_postmeta.post_id ) LEFT JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ([url removed, login to view] = mt1.post_id AND mt1.meta_key = 'yst_prominent_words_version' ) WHERE 1=1 AND (

( wp_postmeta.meta_key = 'yst_prominent_words_version' AND wp_postmeta.meta_value != '1' )

OR

mt1.post_id IS NULL

) AND wp_posts.post_type = 'post' AND ((wp_posts.post_status = 'publish' OR wp_posts.post_status = 'future' OR wp_posts.post_status = 'draft' OR wp_posts.post_status = 'pending' OR wp_posts.post_status = 'private')) GROUP BY [url removed, login to view] ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 11, 10 |

| 48341 | nameofdatabase | localhost | nameofdatabase | Query | 3129 | Waiting for table level lock | DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_id IN( 8414001 )

I am also looking to clean up the database and to minimise sql queries to help site load faster and more efficiently so looking to optimize the databse.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online