Đã đóng

Wordpress PHP settings for FPM application served by nginx + Apache Fast CGI Application for Plesk 12.5 control panel

Dự án này đã được trao cho jadejaryan với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Wordpress PHP settings for FPM application served by nginx + Apache Fast CGI Application for Plesk 12.5 control panel with data base optimization. Need to improve wordpress sites speed and csv import process especially for wordpress sites.

After server optimization need to pass with success and the speed test tools with report before and after optimization. Also wordpress sites need to operate well.

For entire set up process requested written instructions in word doc with screenshot in order to do the same settings in future wordpress sites

Only very experienced administrator requested.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online