Wordpress PHP settings for FPM application served by nginx + Apache Fast CGI Application for Plesk 12.5 control panel

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

Wordpress PHP settings for FPM application served by nginx + Apache Fast CGI Application for Plesk 12.5 control panel with data base optimization. Need to improve wordpress sites speed and csv import process especially for wordpress sites.

After server optimization need to pass with success and the speed test tools with report before and after optimization. Also wordpress sites need to operate well.

For entire set up process requested written instructions in word doc with screenshot in order to do the same settings in future wordpress sites

Only very experienced administrator requested.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online