Đã đóng

Wordpress Plugin or A Line of Code

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $48 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Hello,

Our site is [url removed, login to view] (a Pinterest clone) and what we need is to be able to redirect our users from the lightbox view to the source page when clicked on the image. So, basically, our theme is missing that property that Pinterest has. We had used another Pinterest clone theme and the developer had provided us with some sort of code to implement on the singlepin.php. But this developer says they can't help us with this. So we need you to tell us what needs to be changed in the theme folders to achieve this. Please let me know which folders you need to see for this and I'll provide you with those. Waiting for the bids.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online