Đã hoàn thành

Wordpress Seo using Yoast plugin.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi eSignWebServices với giá $150 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

We need about 5 of our pages setup properly for seo using yoast and google analytics.

1. We have free version of yoast and would like to have all the metrics show green.

2. We would like to have analytics correctly setup inside of google to track visitors and any conversions on these 5 pages.

3. We require google analytics to email weekly seo reports.

This is for basic seo setup for a new site. No seo maintenance required.

Please outline your strategy in your proposal to be considered.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online