Wordpress Seo using Yoast plugin.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 63

Mô Tả Dự Án

We need about 5 of our pages setup properly for seo using yoast and google analytics.

1. We have free version of yoast and would like to have all the metrics show green.

2. We would like to have analytics correctly setup inside of google to track visitors and any conversions on these 5 pages.

3. We require google analytics to email weekly seo reports.

This is for basic seo setup for a new site. No seo maintenance required.

Please outline your strategy in your proposal to be considered.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online