Đã hoàn thành

Wordpress showing wrong website, link issue

Dự án này đã kết thúc thành công bởi GetReal với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Client has a wordpress site. For example, lets say the website is www.mywebsite.com. When I login to update the website at [url removed, login to view] and make any changes, it updates a version of the website that is on a sub-directory (for example lets say [url removed, login to view]). There must be a linking issue somewhere because it should update the website on the main directory, not the sub directory.

So I need someone to fix this link issue (I will give you the correct URL when I speak to you over chat).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online