Đã hoàn thành

copy product page to wordpress

Dự án này đã kết thúc thành công bởi adataprocessor với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

NO HIDDEN TASKS : every tasks to do are here.

you have to copy 137 products into a woocommerce website

and the same 137 products to a shopify website

example here : [url removed, login to view]

to be copied :

title products

all products photo

price in USD

description

overview

tags

and ignore some parts of descriptions : example here [url removed, login to view]

ignore this part : [url removed, login to view] and this part [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online