Đã đóng

creating a woocommerce version of a diamond database with ~10,000 items ~25 fields each

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €212 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have a woocommerce website. I have also some woocommerce plugins to show the products as a table. I need to show all the products with various search filters so that the website is usable and comparable in style to something like this: [url removed, login to view] or this: [url removed, login to view] - i need to upload a table of 10000 diamonds from a csv file to populate the woocommerce on a regular basis. I am able to customise wordpress and woocommerce myself to some extent, but i am looking for some help with this, as it is a bit more difficult than usual.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online