Đã đóng

mini fixes for wordpress twenty fifteen website with wucommerce

Dự án này đã nhận được 105 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $383 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 NZD
Tổng đặt giá
105
Mô tả dự án

A wordpress twentyfifteen wucommerce website selling products online needs someone to provide quick fixes and support for the small annoying stuff. I manage the most basic editing tasks - uploading images, rewriting or correcting text, creating links, oneoff discrete format changes - changing text colour for phrases like "Sale Now On"

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online