Đã đóng

modifying website - Wordpress, woocommerce

Dự án này đã được trao cho writer075 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Existing website in need of several modifications - uses wordpress and woocommerce. (1) add sound button for name pronunciation (2) add product category outside of discount option (3) add products outside of discount option and (4) add box above order notes on checkout

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online