Đã đóng

I need a simple wordpress installation and edit, and a logo (have it) redoing and sharpening up/enhancing to Hi Res.

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £22 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need a wordpress theme installing on my hosting account and editing so it all looks cool. For now this can be a 1 or 3 page thing, i have a few ideas, or even a professional holding page. No amataeurs wanting to have a go please as i've been let down by people like that before. They accept the job and then they cant do it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online