Đã hoàn thành

I need my website re-configured

Dự án này đã kết thúc thành công bởi brownique với giá $18 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need my website re-configured.

It's a small job.

On the site at the moment under 'investments' you will find it shows a property company and under 'property' it shows the companies invested in. This should be switched around.

Site is done in word press.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online