Đã đóng

online chat system with wordpress

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $194 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

we have already a user registration and techs who are admins registration

we just want a system where they can chat with each other. our site is having computer techs chat with users. users come to the site and sign up and then they can wait for a tech to speak to.

So our chat should be able to have the two on our site speak to each other and when a tech is finished chatting he can chat with another user?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online