online chat system with wordpress

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 47

Mô Tả Dự Án

we have already a user registration and techs who are admins registration

we just want a system where they can chat with each other. our site is having computer techs chat with users. users come to the site and sign up and then they can wait for a tech to speak to.

So our chat should be able to have the two on our site speak to each other and when a tech is finished chatting he can chat with another user?

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online