wordpress

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $25 - $50 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 53

Mô Tả Dự Án

Hi,

I need access to the wordpress dashboard from a Plesk web host account.

I also need a test subdomain setup with a new theme that I can work on.

After this, I'll need the test site transferred over to the main domain.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online