Đã đóng

wordpress -- 2

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $68937 CLP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15000 - $125000 CLP
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I have a wordpress website to sell sprites for games, i want it customize, more friendly, more "gamely" and less professional, now looks like a website to sell clothe or tecnology

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online