Còn mở

wordpress

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €47 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

Create 3 wordpress page that are duplicable with a given wordpress theme, based on psd mockups

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online