Đã đóng

wordpress improvements

Dự án này đã nhận được 134 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €160 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
134
Mô tả dự án

I have created a website in wordpress. [url removed, login to view]

It now needs some improvements.

I made a presentation with the main items that need improvement.

( in general: a better theme and a better way to present my project portfolio )

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online