Đã đóng

wordpress installation and configuration

Dự án này đã nhận được 129 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $120 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $120 USD
Tổng đặt giá
129
Mô tả dự án

Please start your bid with "Waffles" to help us eliminate this that can't follow simple instructions.

Hi, We are building an commerce site in Wordpress. We have a theme we want to purchase as well as the plugins .

Your job is to install the theme, configure the plugins and work with us to add our design to the theme, This is the theme. [url removed, login to view]

We also want to use easy digital downloads as the site will have multi vendors, affiliates and digital products for sale.

keep in mind your bid is not a placeholder. So please don't waste our time and bid accordingly.

We want to build a long term relationship with the right person or team.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online