Đã đóng

wordpress speed and troubleshooting - 20/04/2017 12:43 EDT - 20/04/2017 12:46 EDT

Dự án này đã được trao cho stevensargent với giá $44 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Debugging, Squarespace, Troubleshooting and WordPress. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $30 - $250 USD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online