Đã hoàn thành

I would like to hire a Joomla Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi lcsinspire với giá $250 USD trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I want someone to create a web site based on Joomla and Kunena that has all the topics in listed in [url removed, login to view]

I want access to the Forum to be by member only and when one signs up, I want the signup form to contain the following fields beyond the normal fields:

Hull Number,

Boat Name:

Year:

Picture

Details.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online