Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł109 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł30 - zł90 PLN
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello, I have a website about dancing ([url removed, login to view]) showing events around the world built with wordpress. Currently, I'm using Wordpress Social Login and EventON (paid plugin for managing the events).

My goal is to each time a user logs in the website, public FB are imported and uploaded to EventON DB (I also have na EventON Sync to "talk" with FB).

1. (done) The user logs in using their FB account (I already have a FB app) with Wordpress Social Login

2. (to do) Events are captured after successful login (retrieve all public events from the FB login user)

3. (to do) Events are imported directly to the EventsON plugin using functions of the EventON sync addon as draft or published

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online