Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 83 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $160 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

I am building a personal website so I can begin to blog. I have set most of everything up, but just need help finalizing. I don't need anything crazy, just very simple and clean cut. Happy to provide my login info to resolve the issues I'm having.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online