Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

Need a micro-blogging plugin for Wordpress, something on the lines of Twitter. Front-end posting without registration (but with a captcha) and listing of of those posts the way twitter does. Every post should have option to share the post on twitter and facebook. Editor for posting should open in a pop-up.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online