Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 107 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $215 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

Hello

I am after someone that can develop a word press themed based off another website. Its a very simple site, 4 pages max. Will provide the site reference once the job is accepted

On one of the pages I would also like built in a module that currently sits another site. See this Page here [url removed, login to view] Its the our people module they have in which I would like on my site also under our people.

In terms of style guide. I have fonts and colours to provide that need to be incorporated throughout

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online