Đã hoàn thành

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ipistis với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I have a word press website which has just gone live but the contact forms aren't working. They freeze when you click on submit. Also they require all fields to be completed before it allows you to submit. I don't want the field of attaching a photo or file to be compulsory. All other fields should be compulsory.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online