Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 149 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £160 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
149
Mô tả dự án

Hi,

I wanted to start a website for summer school. I have bought a wordpress theme, and need help on customisation. Simple website with no login or database

Thanks,

Jessica

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online