Đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £166 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Hi.

I am looking for a person or company which will be able to do a few things for me:

- optimise my wordpres website (fix errors, Combine external JavaScript ,Combine external CSS) - in other words make it faster so it scores top in moz and google web checker

- make it fast - bellow 2 seconds load on the first visit (not repeated hit)

My website [url removed, login to view]

Thanks a lot

Darius

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online