Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $462 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I want to tidy up my website and learn how to update it in the future.

[url removed, login to view]

I am looking for someone based in Brisbane, Australia

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online