Đã hoàn thành

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi agnitiosoftware với giá $100 CAD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I Created a DIY Wordpress site and then screwed it up by trying to install a new theme thats way over my head.

I want someone to:

1.) Install the new theme so it looks like the example on the website

[url removed, login to view]

2.) I make edits through my site through WP-ADMIN. I want to be able to change the text and images easily. I just need the frame work set up for me :)

3.) Recommendations on a proper contact form other than contact form 7

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online