Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã được trao cho WebsiteFast với giá $2853 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Currently have Wordpress website. Need updated eCommerce Wordpress Website. Prefer to use WooCommerce and Visual Composer. Clean, modern looking sites. I don't know much about websites. Need you to tell me what I need and why. Want it set up to be good for SEO, Google Adwords, Google Trusted Store. Clean up, change images. Add thumbnails. Speed up site. Make it easier to navigate through products. Use image compressor functions.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online