Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $174 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I am curator for a motorcycle club website that was developed in WordPress and implemented about a year ago. It was working fine until recently, when things have broken. Pages are not loading properly. It requires knowledge of how WordPress is configured and calls various files for loading the site when a user goes to [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online