Còn mở

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $472 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
130
Mô tả dự án

I have a website that was originally developed in Wordpress with some customization that I believe included PHP code. Some errors developed after updates to Wordpress. I need someone to fix it. The website also needs to connect to mailchimp and access video from Youtube.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online