Còn mở

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $62 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I bought this theme [url removed, login to view], and installed it here [url removed, login to view] I need to optimize it and make fully operationnel; add credit card payments, optimize the 3 products, add more business categories and subcategories, optimize the search by description, name, place...replace some pictures, add logo, get rid of all wisem logo...and make 100% french

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online