[url removed, login to view]

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

Hello

I need someone to handle these

1. I own this site [url removed, login to view]

2. accesses this site,, https: //[url removed, login to view],, to check site

3. I want to solve these problems Serve scaled images, small inline JavaScript, Minify CSS Specify a cache validator, Enable Keep-Alive, Remove query strings from static resources,

I want to be the result of it - You Scored 100% on this recommendation - nothing to do here!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online