Đã đóng

[url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $65 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hello

I need someone to handle these

1. I own this site [url removed, login to view]

2. accesses this site,, https: //[url removed, login to view],, to check site

3. I want to solve these problems Serve scaled images, small inline JavaScript, Minify CSS Specify a cache validator, Enable Keep-Alive, Remove query strings from static resources,

I want to be the result of it - You Scored 100% on this recommendation - nothing to do here!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online