Đã Đóng

Write some software -- 2

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Private listing lllllll

Kỹ năng: App Designer, ERP, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm, Dịch thuật

Xem thêm: software write technical manual

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Zambalulu, Israel

Mã Dự Án: #14679012

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

vranjan

Hi, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Website design & development. Please have a look of my recent work. https://www.zuzii.com/ http://attorneyrobertwoods.com/ ht Thêm

$50 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
4.4
$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0