Còn mở

I would like to hire an XML Developer

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là £176 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I am looking for an XML Schema for certify an electronic visas. The Schema have to verify visas eletronically that was issued in the country of origem.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online