Đã hoàn thành

minor zencart changes

Dự án này đã kết thúc thành công bởi avi2105 với giá ₹1500 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1000 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

i have a running zen cart website, and i want to make minor content and a font-size changes.

changes will include:

> changing the font-size

> adding a list and links, on a sidebar

> changing character set of the html

> reset admin username and password from ftp/phpmyadmin

this wont take more than 1-2 hours and i have limited budget for this

> simple steps to reset admin password of zen cart.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online