Academic Writing

Đã Hủy Đã đăng vào Feb 18, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Nhập bài viết, dữ liệu cho website http://kenhphunu.vn. Mức lương thỏa thuận, công việc đều đặn hàng tháng, thu nhập ổn định, có thưởng nếu thực hiện công việc tốt.

Research Writing

ID dự án: #5454157

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa Feb 18, 2014 đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$122 cho công việc này

chyconsl

Hi, I'm really interested in the project, since it's my area of expertise. I'm sure we can work together. I have read and understood the project guideline. I will like to use my experience to serve you better. You can Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
4.7
kamashtimo

A proposal has not yet been provided

$88 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.1