Đã Hủy

LCI Life Styles Inventory Assignment

Description

See attachement.

budget 30$

Kỹ năng: Research Writing

Xem thêm: writing academic life, academic life writing, writing styles, attachement, academic writing styles, academic styles, academic writing life, styles, excel inventory budget, shelf life inventory spreadsheet, budget inventory control personnel

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1055554

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

nabeelshaukat

I can do this.Test me.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9
zahidkhanphysics

HI I CAN DO IT.

$220 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0