Đang Thực Hiện

Managerial Applications of Information 1

You have only 5 hours to complete it. Budget 30 $

Kỹ năng: Research Writing

Xem thêm: managerial, managerial applications, flash information applications kiosks, hours complete website, complete information kiswa, web applications gps information, complete missing information, complete extjs applications

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1070376

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

usmanvardag

Can start immediately..Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(148 Đánh Giá)
6.6