Đang Thực Hiện

Operations Management

Đã trao cho:

prethel

ready to start work now. please see my pm.

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

chaklalajob

hi chk your pmb

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.4
bohemian2boffin

Alright. Your rates are acceptable. Send me details to begin.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.6