Đang Thực Hiện

Personal Project

The winner will be messaged the details for confidentiality

.........................................

Kỹ năng: Research Writing

Xem thêm: personal project, designing personal website details, project macro import details

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) hoje taastrup, Denmark

Mã Dự Án: #1747382

Đã trao cho:

sdk2788

As discussed. Thank you!

£30 GBP trong 2 ngày
(948 Đánh Giá)
8.5

2 freelancer đang chào giá trung bình £40 cho công việc này

dmjuma

I am an accomplished writer. Please send me more details.

£49 GBP trong 2 ngày
(606 Đánh Giá)
8.0