Đã Đóng

Access Developer

Access developer required to tweak an existing database. Must be london or greater london based.

Kĩ năng: Lập trình cơ sở dữ liệu, Microsoft Access, MySQL, PHP, SQL

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #16873826