Đang Thực Hiện

Need help with accounting problems using excel

I need someone to do my financial accounting assignment, 4 problems that needs to be done in excel

I'm paying $30 for this.

Please let me know when you bid why I will hire you for this, any credentials relevant, etc

Kỹ năng: Kế toán, Excel, Tài chính

Xem thêm: problems accounting, my accounting, hire someone excel, hire accounting, help financial, need help excel, need accounting, accounting needs, hire excel, hire excel help, excel accounting, accounting, accounting me, help accounting, need accounting help, accounting problems, excel accounting help, accounting using, need help someone, accounting help, need help accounting, need excel accounting, excel problems, excel hire, bid accounting

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1619670

Đã trao cho:

xazoo

consider it done,thanks

$30 USD trong 1 ngày
(95 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

rohitpithisaria

Hi.. I would like to apply for the job.

$30 USD trong 2 ngày
(27 Đánh Giá)
5.4