Đã Đóng

Afro beat music

A good and well 5 minute short afro beat audio music with african style is needed for a radio news station for there news musical theme.

Kỹ năng: Kế toán, Tài chính, Intuit QuickBooks, Payroll

Xem thêm: beat, afro, theme music needed, finance style, radio station theme, radio theme, theme audio, african news, theme radio station, music short, finance theme, radio station drupal theme, short music, radio station music, radio app station facebook, music finance, audio music needed, radio joomla station, live radio uploading station, minute style, beat music, music submission internet radio

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nigeria

Mã Dự Án: #1742125

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

shreyanshsutaria

afro beat really needs quality beats i can make such a "less than 5 minute tune" i can make it in 48 hours

$750 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0