Đang Thực Hiện

Managerial Accounting Mini Assignments

There will be a maximum of 6 mini assignments for a managerial accounting course. each assignment is only about 2 pages worth of work. Details of assignments and pay will be discussed upon interest from freelancers.

Kỹ năng: Kế toán, Tài chính

Xem thêm: finance accounting freelancers, mini, finance accounting, accounting, accounting course, managerial, accounting details, finance course, managerial accounting, managerial finance, template monster work worth, web work daily pay, finance freelancers, easy work good pay, work webcam pay, work daily pay, worth pay seyret

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) mississauga, Canada

Mã Dự Án: #1680821

Đã trao cho:

javed1705

dear sir please check pm

$102.82 CAD trong 1 ngày
(188 Đánh Giá)
6.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $176 cho công việc này

Seepre

I am ready to do this.

$250 CAD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0