Đã hoàn thành

Managerial Accounting Mini Assignments

There will be a maximum of 6 mini assignments for a managerial accounting course. each assignment is only about 2 pages worth of work. Details of assignments and pay will be discussed upon interest from freelancers.

Kĩ năng: Kế toán, Tài chính

Xem nhiều hơn: freelancers for assignment, freelancers finance, finance for freelancers, finance and accounting freelancers, accounting freelancers, mini, Finance and accounting, Finance Accounting , finance & accounting, assignments c, accounting, accounting course, managerial, finance course assignment, accounting details, finance course, Managerial Accounting, assignment managerial accounting, managerial finance, accounting finance assignments, managerial accounting assignment, accounting assignment, accounting assignments, pay assignments, daily work daily pay

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) mississauga, Canada

ID dự án: #1680821

Được trao cho:

javed1705

dear sir please check pm

$102.82 CAD trong 1 ngày
(188 Đánh Giá)
6.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $176 cho công việc này

Seepre

I am ready to do this.

$250 CAD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0