Đã Đóng

Joomla Tutor Needed (Brisbane, Australia)

Have recently had a Joomla site built for me and want to get the best out of the CMS. Need someone with experience in Joomla CMS/cPanel management. Video tutorials are OK, but don't always address relevant needs - hence the need for some one-on-one.

Kĩ năng: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Nhân sự, Nghiên cứu pháp lý

Xem nhiều hơn: get experience in accounting, c best tutorials, best c tutorials, australia brisbane, needs of accounting, accounting needs, tutor site, Brisbane, accounting tutor, video australia, Brisbane Australia, accounting video, video tutorials needed, joomla management, accounting tutor needed, joomla tutor, human site, joomla australia, joomla cpanel, australia site, joomla cms site, address australia, accounting australia, australia accounting, management joomla

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Évora, Portugal

ID dự án: #1083951

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

panamaspace

Joomla Pro, ready to train you!

$30 AUD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0