Đã Trao

Online Music Video Promotion -

a video need to get likes from real people and real e mails.... i need 50 likes at least from real e mails so if you know people that can sign up and do it from real e mails message me and thats the video link : [url removed, login to view]

Kĩ năng: Kế toán, Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội, Twitter, YouTube

Xem nhiều hơn: promotion music video, online music video promotion, music promotion video, music promotion online, and music video, online music promotion, music video, music promotion, vube likes, likes vube, vube video, accounting video, vube com, vube, video need music, music likes, music video submission online, music video lyrics online, likes online, video need, promotion music, music video promotion, need online accounting, video link, promotion accounting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tanta, Egypt

ID dự án: #4546249

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

RJCL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Please Check PM For Further Details ~~~~~~~~~~~~~~~~~

$35 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
4.3