Đã Đóng

IT CONSULTANCY

3 freelancer chào giá trung bình £31/giờ cho công việc này

Amrsamra

msg me plz we can do online call

£27 GBP / giờ
(53 Nhận xét)
5.2
(18 Nhận xét)
4.6
Jamal1982

Hello, I've great experience using different programming languages. Besides I've great background using different ERP systems. I'm a CCNA certified person with 5 years of experience. Thank you.

£30 GBP / giờ
(0 Nhận xét)
0.0